Om Clairvoyance

Clairvoyance som psykologisk værktøj (4/2001) PDF Udskriv E-mail
Skrevet af Kjeld Petersen
klarsynI en tid med store omvæltninger, med store krav til den enkelte på arbejdsmarkedet, ledige der ikke kan få job, og mange brudte parforhold m.v., får flere og flere mennesker psykiske problemer og besværligheder med at håndtere dagligdagen.
Såvel den etablerede behandlingsstand; som den alternative verden, har mange bud på at hjælpe disse mennesker. Et af disse tilbud er „clairvoyance“, der med stor fordel kan anvendes som psykologisk værktøj til at konstatere, hvor problemer ligger, stammer fra og hvordan de kan løses.
Hvad er clairvoyance? Clairvoyance er et fransk ord og betyder „klarsyn“. Det er et udtryk for en særlig følsomhed for de vibrationer vi mennesker udsender. Disse vibrationer indeholder informationer om vort følelsesliv og kan opfanges af mennesker med særlige indfølingsevner.
Mennesker med disse egenskaber kalder vi „clairvoyante“. Den clairvoyante kan „aflæse“ disse informationer og kan komme i kontakt med vores åndelige guider og skytsånd. Den clairvoyante kan desuden komme i kontakt med afdøde familiemedlemmer, venner og andre afdøde, der har en besked, for at hjælpe i situationen.
Det skal bemærkes, at den clairvoyante ikke „kalder“ på de afdøde, men de kommer selv tilstede for at hjælpe under clairvoyancen, såfremt det er nødvendigt. Clairvoyance må derfor ikke forveksles med spiritisme og magi, hvor man hidkalder afdøde på forskellig vis.
Vi har alle en skytsengel, en eller flere åndelige guider og et højere selv. De er vores kontakt til den åndelige verden. Vi besidder alle en indre visdom og intuition, men vi har ikke alle lige let ved at forstå de signaler, der udsendes fra den åndelige verden og vores guider og skytsengel.
Derfor kan man gøre brug af mennesker med stærkt udviklede sanser, der har adgang til informationer, der ikke er fysisk håndgribelige. Det kan den clairvoyante rådgiver.
Hvordan forgår clairvoyance? Der findes ingen standard for hvordan en clairvoyant arbejder. Ej heller hvordan han/hun ser, hører og sanser. Nogle clairvoyante har såkaldt „klarsyn“, andre „klarhørelse“ og de fleste har „klarfølelse“. Den clairvoyante kan eventuelt udvikle alle tre evner. Nogle clairvoyante anvender tarotkort, stene eller andre hjælpemidler. Andre kan arbejde helt uden hjælpemidler af nogen art. Hos sidstnævnte sidder man direkte overfor den clairvoyante på en stol, og den clairvoyante vil indstille sig selv, til at kunne modtage informationer fra den åndelige verden. En sådan clairvoyance kaldes for „sitting“. Man behøver ikke selv at oplyse noget, men det kan være en hjælp at konkretisere specifikke områder, hvis man ønsker at gå dybere i nogle forhold, og få mest muligt at vide. Når det er sagt, skal man huske på, at det ikke er samtaleterapi, men budskaber og vejledning fra den åndelige verden, og man kan derfor ikke forvente at få speciel information fra den clairvoyante, da han/hun kun modtager de informationer, der stilles til rådighed fra den åndelige verdens side. Da clairvoyanten formidler budskaberne fra den åndelige verden, kan du ikke drøfte budskaberne med ham/hende. Ofte kan den clairvoyante slet ikke huske, hvad der er blevet sagt, når clairvoyancen er slut. Dette skyldes, at den clairvoyante „blot“ virker som forbindelsesled og budbringer.
En „sitting“ varer normalt 45-50 min. og kan afsluttes med spørgsmål, der ikke er blevet belyst under clairvoyancen. Som regel får man et kassettebånd med hjem, så man kan genhøre, hvad der blev sagt, når man har brug for det. Nogle clairvoyante tilbyder såkaldte foto-clairvoyancer. Dette foregår på den måde, at man sender et foto af sig selv, som den clairvoyante „stiller“ ind på. Efterfølgende får man en skriftlig eller telefonisk tilbagemelding fra den clairvoyante. Ganske få clairvoyante yder clairvoyance på dyr.
Hvad kan man få besked om? Et entydigt svar på dette findes ikke. Clairvoyance er så personligt rettet, at det afhænger af den enkelte persons situation og problemstilling. Generelt kan det dog siges, at man kan få besked om fortid, nutid og fremtid. Clairvoyancen benyttes oftest, når vi ikke selv kan håndtere vores psykiske situation og tilstand. Når tingene er gået i hårdknude.
Som eksempel kan gives en situation, hvor en oplevelse i opvækstårene har påvirket os psykisk. Man er måske ikke selv bevidst om denne situation, men den har f.eks. forårsaget et aggressivt reaktionsmønster. Under clairvoyancen kan man så få besked om, hvad der er årsagen til dette reaktionsmønster, hvornår og hvordan det er opstået, og hvordan man kan komme ud af det. Vedrører det en afdød person, sker det ofte, at denne afdøde person kommer tilstede under clairvoyancen og giver budskaber til personen. Man kan også få besked om parforhold, jobsituation og familieforhold, i alle mulige afskygninger. Det eneste, man ikke bør få besked om, er død og ulykke. En ordentlig og seriøs clairvoyant bør under ingen omstændigheder fortælle om disse forhold. En clairvoyance skal være en opløftende oplevelse, ikke forårsage psykiske nedtur.
Brug clairvoyance rigtigt Vi bærer selv hele ansvaret for vort liv på jorden. Vi får konstant præsenteret muligheder, men træffer selv vore egne valg. Vi må så at sige selv stå til regnskab for vore egne handlinger. Man kan derfor ikke bruge clairvoyance til at give os en facitliste over de opgaver, vi har her i livet. Den clairvoyante er rådgiver og formidler. Vi træffer selv valget, om vi vil følge denne rådgivning eller ej. Vi lærer- og udvikler os mest i de svære perioder i livet. Se derfor de svære tider som en udviklingsproces.
Clairvoyance er en stærk form for psykologisk vejledning. Brug derfor kun clairvoyance når du har brug for det. Ikke som underholdning. Man går jo heller ikke til psykolog eller psykiater for sjov.
Clairvoyance kontra terapi Clairvoyance er ikke personlig terapi eller samtaleterapi. Man kan derfor ikke erstatte anden form for nødvendig terapi med clairvoyance. Men man kan med fordel kombinere dette. Clairvoyancen kan nemlig – på en enkelt måde – klarlægge den psykologiske problemstilling, som det kan vare måneder, måske år, at få klarlagt ved sædvanlige terapeutiske metoder. Efterfølgende kan man få den supervision der er behov for, hos en psykoterapeut, psykolog eller psykiater. Desværre er der endnu ikke etableret et formelt samarbejde mellem de clairvoyante og førnævnte. Men det er oplagt at gøre det. Mest af hensyn til klienterne, men også samfundsøkonomisk. Behandlingstiden kan i mange tilfælde nedsættes, hvilket vil medføre en bedre livskvalitet for klienten og store besparelser for samfundet.
Den rette clairvoyante Hvordan sikrer man sig, at man kommer til den rette og seriøse clairvoyante rådgiver? Ingen ønsker jo at komme til en useriøs clairvoyant rådgiver.
Svaret er, at man skal spørge sig selv, om man har sympati for ham/hende. Virker han/hun troværdig og medfølende. Eller spørg venner, bekendte, familiemedlemmer eller andre i omgangskredsen. Man kan også benytte Internettet eller Clairvoyant Foreningen, som en del clairvoyante er tilsluttet. Foreningen har et sæt etiske regler, som alle medlemmer skal underskrive og tilslutte sig. Foreningen findes på Internettet på adressen: www.clairvoyantforeningen.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *